Artist statement

Twee of drie dingen die ik weet over A. - Mark Kremer

An artist and his work - Voices of Photography magazine

Interview with Hugo Canoilas

REVIEW ESSAY: Island Studies Journal, Vol. 10, No. 1, 2015

Kunst van olie aangespoelde potvis, Froukje Sijtsma (Leeuwarder Courant, 23-06-2016)

Aan het water, een ander, de oliemaatschappij, het zand (Astrid Nobel)

Een huis gebouwd op zand, Gitte Brugman (Leeuwarder Courant, 13-04-2019)

botsende-tijden-verstoorde-harmonie-astrid-nobel-in-melklokaal, Eeltsje Hettinga (06-05-2019)

'Studio Visit' Metropolis M, Anna-Rosja Haveman (16-05-2019)