Het werk van Astrid Nobel (1983) bestaat uit sculpturen, installaties en schilderijen. Tijd, bewustzijn, natuur en grensgebieden zijn terugkerende thema's. De laatste tijd houdt ze zich bezig met onderwerpen die te maken hebben met het Wadden- en Noordzeegebied, zoals extractie en extinctie, en hoe deze dromen en een band met een gebied midden in de klimaatcrisis be´nvloeden. Sinds twintig jaar houdt ze een dromendagboek bij, dat een belangrijke rol speelt bij de totstandkoming van haar werken. Ze gebruikt vaak inhoudelijke materialen, materialen die direct verbonden zijn met het onderwerp, zoals bijvoorbeeld zand, aangespoelde olie, fossiele botten en zeewater. Nobel studeerde af aan Academie Minerva in Groningen en volgde residentieprogramma's bij Sichuan Fine Arts Institute (Chongqing), Flux Factory (New York) en Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam). Momenteel woont en werkt ze in Den Haag.

The work of Astrid Nobel (1983) consists of sculptures, installations and paintings. Time, consciousness, nature and transitory areas are recurring themes. Recently, she's been working with subjects related to the Wadden and North Sea area, such as extraction and extinction, and how these affect dreams and the sense of belonging to a place in the midst of the climate crisis. She's been keeping a dream diary for the past twenty years, which plays an important role in the materialization of her works. She often uses materials that are directly related to the subject, such as sand, washed up oil, fossil bones and seawater. Nobel graduated from Academie Minerva in Groningen and followed residency programmes at Sichuan Fine Arts Institute (Chongqing), Flux Factory (New York) and Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam). She currently lives and works in The Hague.