WAKER EN WACHTER
GUARDIANS OF NIGHT AND DAY
(work in progress)In opdracht van Stichting Amelander Musea werk ik aan een kunstwerk in de openbare ruimte in de vorm van een onconventioneel observatiepunt buiten mijn geboortedorp Hollum op Ameland. In dit werk worden naast het fietspad en vanaf een duinrand twee kijkers gericht op de twee torens van het dorp, beide voormalige bakens voor de zeevaart. Een kijker met een lens gemaakt van een prisma van vuurtorenglas dat in de Tweede Wereldoorlog verwoest is, geeft een dromerig regenboogkleurig beeld van het lichaam van de vuurtoren dat verandert met de hoeveelheid zonlicht. De andere kijker vergroot een detail in het hoofd van de kerktoren; vanuit dit standpunt staan de twee bovenste ramen recht tegenover elkaar waardoor er dwars doorheen gekeken kan worden. Benadrukt wordt hoe deze 'Waker en Wachter' refereren aan dag en nacht, verleden en toekomst en als langdurige getuigen van veranderingen in het gebied gaan ze in samenhang tot elkaar functioneren als hernieuwde bakens.

Commissioned by Stichting Amelander Musea, I am working on an artwork in public space in the form of an unconventional observation point outside my hometown Hollum on Ameland. In this work, next to a cycle path and from the dunes, two viewers are focused on the two towers of the village, both former beacons for seafaring. A viewer with a lens made of a lighthouse glass prism that was destroyed in the Second World War gives a dreamy rainbow-colored image of the lighthouse's body that changes with the amount of sunlight. The other viewer enlarges a detail in the head of the church tower; from this point of view the two upper windows are directly opposite each other so it's possible to see straight through. This setup emphasizes how these 'guardians' refer to day and night, past and future and as long-lasting witnesses to changes in the area they function in conjunction with each other as renewed beacons.

Met dank aan/ Thanks to: provincie Fryslân, Mondriaan Fonds, Dorpsbelang Hollum, gemeente Ameland, Aannemersbedrijf Mosterman, Nagtegaal Ameland, Horecavereniging Hollum en Winkeliersvereniging Hollum.
schaalmodel/ scale model


impressie beelden kijkers/ impression images viewers