WAKER EN WACHTER
GUARDIANS OF NIGHT AND DAY
Hollum NL, 2021Naast het fietspad en op een duinrand zijn twee vaste bronzen verrekijkers op sokkels gericht naar de twee torens van het dorp, beide voormalige bakens voor de zeevaart. Een kijker met een lens gemaakt van een prisma van vuurtorenglas geeft een dromerig regenboogkleurig beeld van het lichaam van de vuurtoren dat verandert met de hoeveelheid zonlicht. Dit prisma maakte deel uit van het in de Tweede Wereldoorlog vernielde optiek van de vuurtoren van Hollum. De andere kijker vergroot een detail in het hoofd van de kerktoren; de twee bovenste ramen staan recht tegenover elkaar waardoor er dwars doorheen gekeken kan worden. Benadrukt wordt hoe de vuurtoren als 'Waker' en de kerktoren als 'Wachter' refereren aan nacht en dag, verleden en toekomst. Als langdurige getuigen van veranderingen in het gebied gaan ze in samenhang tot elkaar functioneren als hernieuwde bakens.

Next to the cycle path and on a dune edge, two fixed bronze monoculars on pedestals are aimed at the two towers of the village, both former beacons for seafaring. The monocular with a lens made from a lighthouse prism gives a dreamy rainbow-colored image of the lighthouse's body that changes with the amount of sunlight. This prism was part of the optic of the lighthouse of Hollum that was destroyed in the Second World War. The other monocular enlarges a detail in the head of the church tower; from this position the two upper windows are directly opposite each other so it is possible to see straight through. The work emphasizes how the lighthouse as a 'Watcher' and the church tower as a 'Guardian' refer to night and day, past and future. As long-standing witnesses to changes in the area, in conjunction to each other they function as renewed beacons.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door/ made possible with support from: Stichting Amelander Musea, provincie Fryslân, Mondriaan Fonds, Dorpsbelang Hollum, gemeente Ameland, Aannemersbedrijf Mosterman, Nagtegaal Ameland, Horecavereniging Hollum en Winkeliersvereniging Hollum.

Dank aan/ Thanks to: Familie Nobel, Jan Wibier, Joop de Jong, IJsbrand Smit, Wim de Boer de Kijkerspecialist, Segno d'Arte & Van Tetterode Glas Studio.
Waker en Wachter, brons, beton, kijkers, vuurtorenprisma.
Guardians of Night and Day, concrete, bronze, monoculars, lighthouse prism.
 

Beelden in de verrekijker/ Images inside the monoculars.

Test met prisma/ Test with prism, 2017.MEER INFORMATIE: SCHETSONTWERP